KÖNYVEK

A TUDAT FELSZABADÍTÁSA
Élj szándékod szerint!

1 890,- Ft

Megrendel

A tudat felszabadítása: Az Avatar kialakulása és fejlődése Harry Palmertől

Sokan elméjük tompa rutinjainak csapdájában élnek. Életük instrukciók, szabályok, nyereségek és veszteségek közepette zajlik.

Aztán, időnként, valaki felébred és felismeri "Hé, én élek". Ez egy rendkívüli pillanat. Egy kereső születik, hogy megvizsgálja: "Élet! Miről is szól ez az egész?"
A TUDAT FELSZABADÍTÁSA egy kereső születésének a története, Harry Plameré. Ébredj! Olvasd el ezt a könyvet!
A SZERZŐ ELŐSZAVA RENDKÍVÜLI PILLANATOK

I: RÉSZ

A KERESÉS

1. FEJEZET A hatvanas évek
2. FEJEZET Az érlelődés
3. FEJEZET Lebegés a tartályban
4. FEJEZET Még mindig lebegek
5. FEJEZET Jegyzetek a tartályból
6. FEJEZET Az elragadtatás
7. FEJEZET Az első avatárok

II. RÉSZ

A TANÍTÁSOK

8. FEJEZET A hitrendszerek története
9. FEJEZET A hitrendszerek típusai
10. FEJEZET Mentális térképünk felfedezése
11. FEJEZET Négyszemközt az őszinteségről
12. FEJEZET Nézőpontok és valóságok
13. FEJEZET A nagy kettéválasztás
14. FEJEZET Kreativizmus és valóság
15. FEJEZET Saját valóságod megtervezése
16. FEJEZET Az igazság és a létezés relativitása

III. RÉSZ

AZ ÚT

17. FEJEZET Növekedés
18. FEJEZET Az új civilizáció
Harry epilógja
Gondolkoztál már azon, mi a tudat és hogyan működik? Létezhet-e például az univerzum tudat nélkül? Ha sorban eltávolítanánk az univerzum elemeit - a napokat, bolygókat, tereket, energiákat -, utoljára a tudat maradna!

El tudnánk-e távolítani magát a tudatot? Ki vagy mi tudna róla, ha megtennénk?

Ébresztett-e már benned kíváncsiságot, netán nyugtalanságot valemely szokatlan mentális képesség vagy egy váratlan, a hétköznapitól eltérő tudatállapot pillanatnyi élménye? Talán több is volt ez kíváncsiságnál, és arra törekedtél, hogy újra átéld ezt az állapotot.

Vallásaink - és egyre inkább a természettudományok is - számtalan utalást tesznek a tudattal kapcsolatos rendkívüli jelenségekre: megvilágosodás, fordulópont-élmény, holografikus tudat, kvantumátalakulás, kzmikus tudatosság, üdvözülés, nirvana, smadhi, kegyelem, univerzális harmónia, spontán gyógyulás, alfa hullámok, elragadtatás, testen kívüli élmények, érzékeken túli érzékelés, levitáció, megváltás, belső béke, satori, isten-tudat, Krisztus-tudat - és még sorolhatnánk.

A fenti lista folyamatos bővülése megerősíti, hogy egyre többen szembesülnek olyan jelenségekkel, amelyek túlmutatnak a mindennapi ébrenlét tudatállapotán. Talán történik valami a tudattal? Netán saját evolúciós fejlődését tapasztalná meg? Valamiféle kozmikus ébredés menne végbe?

Aszokatlan tudati jelenségek minden előjel nélkül jelentkeznek, és nem magyarázhatók egyszerű ok-okozati törvényszerűségekkel. Az átélők nem tudják igazán jól leírni a nem anyagi tapasztalatokat. A terminológia ezért többnyire elvont, és a szavak jelentését tekintve homályos - a használt fogalmak közelebb állnak a művészethez és a hasonlatokhoz, mint a tudományhoz. Amikor pedig egy felismerés már-már kézzelfoghatónak látszik, az esemény, mint egy gyorsan elillanó álom, a kétség ködébe vész. Egy pillanatra mintha valami különleges élményem lett volna... vagy mégsem? A szavak aztán csupán a valóság halvány másai.

A jelenség megismétlésére irányuló gyakorlatok és utasítások, vakbuzgó rítusokban nyilvánulnak meg: "Bízz, tedd ezt újra és újra, és talán megtörténik az, amit úgy jellemezhetsz, hogy…" Az univerzum azonban sajnos nem működik visszafelé: az ilyenfajta rituálék csupán önmagunk lealacsonyításához, képmutatáshoz és színleléshez vezetnek.

Az emberek általában inkább megtanulnak a rendkívüli élmények néhány pillanatának, órájának vagy napjának elmosódó emlékével élni. Az élmény forrása ismeretlen, akár egy szerelem eufórikus boldogságáról van szó, vagy egyfajta mindenható sérthetetlenségérzésről, a ""mindentudás"" kristálytiszta villanásáról, a kegyelem megtapasztalásáról, egy előérzetről vagy pillanat oly valós átéléséről, hogy az élet további része csupán álomnak tűnik. Hogyan lehetséges újra előidézni ezen állapotokat? A gondolatok és események miféle kombinációja hívja életre őket? Ezek a kérdések a tudat birodalmának kvintesszenciáját, lényegét kutatják. A jutalom vissza messze túlmutat mindenféle hírnéven, hatalmon vagy gazdagságon.

Rendkívüli pillanatok! Lenyűgöző pillanatok! Élmények, amelynek tükrében az élet és a halál kérdései más perspektívába kerülnek. Ezek az élmények rejtélyes és varázslatos pillanatokat hagynak maguk után, s egy olyan Ariadné-fonal végét, melynek ha nyomába eredünk, átértékelődik, hogy mik vagyunk és merre tartunk.

Sokak számára az élet követelményei és a pillanatnyi vágyak elfeledteteik ezeket az élményeket - ezért inkább visszamenekülnek az egyszerű hétköznapi valóságba, a csekkek és számlák világába. Mostanra valószínűleg már félre is tették e könyvet, és folytatják a harcot, melyet életüknek hívnak.

Te viszont még mindig olvasol. Számodra a kilenctől-ötiga tartó élet - bár szükségszerű lehet - mégsem jelent választ. Te kutatsz valami után. Talán vannak emlékeid, melyek lenyűgöznek, de csak lebegnek képzeleted határán? Szeretnéd őket jobban szemügyre venni?